9/23/2012


'do chwili, gdy powiesz, 
nic się nie stanie

lecz gdy słowo zabrzmi wreszcie 
na pewno stanie się coś więcej'słowa

1 komentarz: